Refima Credit Basis A/S

Refima Credit Basis investerer i noterede virksomhedsobligationer med særligt fokus på Skandinavien, Nord og Centraleuropa. Formålet er at skabe et afkast på 7-10% (efter omk.) over en 3-årige periode. Refima Credit Basis blev etableret i februar 2023 med inspiration fra obligationsporteføljen Refima Capital Partners. Modsat Refima Capital Partners gør Refima Credit Basis ikke brug af gearing.

Selskabets midler investeres i en portefølje, typisk 20-30 forskellige obligationsudstedelser, som søges spredt på ratings, kapitaltyper (senior og efterstillet kapital) og sektorer. Selskabet investerer primært i obligationer i DKK og EUR, sekundært i andre valutaer (primært USD, SEK og NOK). 

Selskabet har ikke noget benchmark, men vil risikomæssigt kunne sammenlignes med Bloomberg Pan-European High Yield indeks.

Refima Credit Basis - aktiekurs og indekseret afkast siden opstart

 

Efter nogle trange år er den effektive rente på obligationer steget markant

 

Obligationer bør være en del af porteføljen

Sådan bliver du investor i Refima Credit Basis A/S

Udfyld ordreblanket og send til info@refimacap.dk

 

Tilmeld dig vores Ugeupdate eller Månedsrapport - eller begge dele

Ugeupdate
udkommer hver fredag eftermiddag med en kort beskrivelse af begivenheder i ugen, der gik samt opdateret aktiekurs på Refima Capital Partners.

Månedsrapport
sendes primo hver måned og beskriver finansmarkederne den seneste måned, herunder særligt performance på markedet for virksomhedsobligationer samt afkast, aktivitet og strategi på Refima Capital Partners.


Refima Credit Basis A/S     -     CVR 43622463      -      FT nr. 25438