Refima Capital Partners A/S


Refima Capital Partners investerer i noterede virksomhedsobligationer. Særligt fokus er Skandinavien, Nord- og Centraleuropa og efterstillede udstedelser fra store velkendte selskaber. Investeringshorisonten er 5 år. 

Selskabet har præference for placeringer i DKK og EUR, men har også eksponering mod andre valutaer (USD, SEK og NOK). Selskabets egenkapital investeres i en portefølje, typisk 30-40 forskellige obligationsudstedelser, som søges spredt på ratings, kapitaltyper og sektorer.

For at opnå et højere risikojusteret afkast opererer RCP med gearing og renteinstrumenter. Gearing finder sted gennem obligationer med Investment Grade rating. I dette segment har Refima Capital præference for efterstillede obligationer fra store velkendte virksomheder.

RCP blev stiftet i marts 2012 som et privat investeringsselskab. Efter et samlet afkast på mere end 420% (efter omk.) åbnede RCP i marts 2017 for tilgang af nye aktionærer.

Investeringsstrategien er attraktiv og ikke umiddelbar replicerbar for ikke-institutionelle investorer.

RCP har ikke noget benchmark, men vil risikomæssigt kunne sammenlignes med Bloomberg Pan-European High Yield indeks med en gearingsfaktor.
Formålet er et afkast på 8-13% pa. over en 5-årig periode efter omkostninger.

RCP forvaltes af Refima Capital Management A/S. RCP og RCM er registreret hos Finanstilsynet som hhv. Alternativ Investeringsfond (AIF) og Forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF).

Refima Capital Partners - aktiekurs og indekseret afkast siden opstart

 
 

Efter nogle trange år er den effektive rente på obligationer steget markant

 
 

Obligationer bør igen være en del af porteføljen

 

Udnyttelse af kapitalstruktur

 

Merrente i efterstillet kapital

Virksomhedsobligationer har to afkastkomponenter

 
 
 

Sådan bliver du investor i Refima Capital Partners A/S

Udfyld ordreblanket og send til info@refimacap.dk

 

Tilmeld dig vores Ugeupdate eller Månedsrapport - eller begge dele

Ugeupdate
udkommer hver fredag eftermiddag med en kort beskrivelse af begivenheder i ugen, der gik samt opdateret aktiekurs på Refima Capital Partners.

Månedsrapport
sendes primo hver måned og beskriver finansmarkederne den seneste måned, herunder særligt performance på markedet for virksomhedsobligationer samt afkast, aktivitet og strategi på Refima Capital Partners.


Refima Capital Partners A/S      -      CVR 34578850      -      FT nr. 24458